5668 Adressen im Verzeichnis
Zuletzt aktualisiert am 14.11.2018

Adressen > Bahnspeditionen, Operateure > Bahnspeditionen, Operateure

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Horárska 12
821 09 Bratislava
Slowakische Republik
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Webseite:
+421 2 58312-111
+421 2 58312-110
budamar@budamar.sk
www.budamar.sk